'
அரச வர்த்தமானி  -  23.02.2018
உயர் படிப்புக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி (2015 உயர் தர மாணவர்களுக்கு)
பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா (உள்வாரி ) - கல்வி அமைச்சு 2018
கணிதம் பாட நியமனம் பெறாது , கணித பாடத்தை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி பாடநெறி.
ஹஜ்ஜு பெருநாளை முன்னிட்டு உயர்தர பரீட்சைகள் இரண்டு பிற்போடப்பட்டுள்ளது
வினைத்திறன்காண் தடை தாண்டல் பரீட்சை - அதிபர் சேவை தரம் III
வினைத்திறன்காண் தடை தாண்டல் பரீட்சை - அதிபர் சேவை தரம் ii
பிரயோக பரீட்சை - இலங்கை ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் சேவை - III
க.பொ.த சாதாரண தர (2017) மாணவர்களுக்கான Revision Programme
பாகிஸ்தானிய புலமைப் பரிசில் - பட்டபடிப்பு
வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சியளித்து அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களாக நியமித்தல்
க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான புலமை பரிசில் (சுபஹ)