'
மார்ச், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தேசிய பாடசாலை அதிபர் இடமாற்ற விண்ணப்பப்படிவம் 2022
க.பொ.த உயர்தர செய்முறைப் பரீட்சை 2021 (2022)
பாகிஸ்தான் நாட்டின் புலமைப்பரிசில்கள் (அல்லாமா இக்பால்)
உயர்தர பரீட்சை எழுதியவர்களுக்கான ஆலோசனைகள்
2017/2019 கல்வியியற்கல்லூரி ஆசிரியர் பயிலுனர்களின் தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளல்
ஆசிரியர்களின் கல்வி மற்றும் தொழில்சார் தகைமைகள்
வணிகக்கல்வியும் கணக்கீடும் - தரம் 10 (அலகு ரீதியான வினா - விடைகள்)
தரம் 1 (2022) மாணவர்களுக்கான பிள் ளைகளை இனங்காணும் வேலைத்திட்டம்
பாடசாலை முகாமைத்துவ டிப்ளோமா பாடநெறி
பட்டப்பின் கல்வி முகாமைத்துவ டிப்ளோமா பாடநெறி - 2022/23
கிழக்கு மாகாண படடதாரி பயிலுனர்களை மாகாண பாடசாலை ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு நியமித்தல்
ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் சேவை திறந்த போட்டிப் பரீட்சை பெறுபேறு