'
பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளுக்கான மாணவர் அனுமதி 2021
மொரட்டுவ பல்கலைக்கழக டிப்ளோமா கற்கைநெறிகள் 2021
வர்த்தமானி 13 ஆகஸ்ட் 2021
குடும்ப நல உத்தியோகத்தர் நேர்முகத் தேர்வுகள் பிற்போடப்பட்டுள்ன
பாடநெறி - கற்றல் இயலாமையுள்ள பிள்ளைகளுக்கு கற்பித்தல்
அமைச்சரவை முடிவுகள் - 09 ஆகஸ்ட் 2021
 வருடாந்த கணினியறிவு புள்ளிவிபரவியல் 2020
கல்வி சாரா ஊழியர்களின் தற்காலிக இணைப்பு இடமாற்ற காலம் நீடிக்கப்படுகின்றது
பட்டதாரிகளை மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்
 பாடசாலை செயற்பாடுகள் தொடர்பான கல்வி அமைச்சு வெளியிட்ட அறிவித்தல்
தாதியியல் - வௌிவாரி பட்ட கற்கை நெறி
குறுந்திரைப்பட ஆக்கப் போட்டி