'
முகநூல் மோசடி சம்பவங்கள்
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2022 விண்ணப்பம்
பாடசாலைகள் மீண்டும் ஒருவாரம் மூடப்படுகின்றது (ஜூலை 11 - ஜூலை 15)
தரம் 01 (2023) மாணவர் அனுமதி விண்ணப்ப முடிவுத்கதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய மாகாண ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பம் 2023
அரச மற்றும் வங்கி விடுமுறை தினங்கள் - 2023
சமையல் எரிவாயு மற்றும் எரிபொருள் தொடர்பான அறிவிப்பு (06 ஜூலை 2022)
பெண் நடத்துனர்களுடன் கூடிய பாடசாலை பஸ் சேவை
அதியுயர் ஊடக விருது விண்ணப்பம் 2021
சமையல் எரிவாயு கப்பல் மேலும் மூன்று நாள் தாமதம்
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் ( 04 ஜூலை 2022)
ஜூலை 04 தொடக்கம் 08 வரை பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை