'
2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
இரண்டாம் மொழி (சிங்களம்/ஆங்கிலம் ) டிப்ளோமா மற்றும் அடிப்படை சாண்றிதழ் கற்கைநெறி
விவசாய துறையில் 2 வருட டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு  விவசாய துறையில் பட்டப்படிப்பை தொடர வாய்ப்பு
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கட்டுரை, சித்திரப் போட்டி
புதிய பாட விதானம் : கல்வி நிர்வாக சேவை திறந்த ஆட்சேர்ப்பு
கண்டி திருத்துவ கல்லூரி அனுமதி
உயர்தர பரீட்சை (2018) - செய்முறை பரீட்சை நேர அட்டவணை
பரீட்சை பெறுபேறு : முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை (வட மேல் மாகாணம் )
தொழிலாளர் வேலைவாய்ப்பு - மத்திய மாகாண விவசாய அமைச்சு
புலமை பரிசில் பரீட்சை அறிவுறுத்தல்கள்
பரீட்சை கலண்டர் - ஆகஸ்ட் மாதம் (பரீட்சை திணைக்களம்)
WnOP இலக்கம் - மீள்பதிவு முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது
கற்கைநெறி : மொழிபெயர்ப்பும்  உரை பெயர்ப்பும் டிப்ளோமா
அரச வேலைவாய்ப்பு - சாரதி
ஆசிரியர் ஒத்துமாறல் - கணித பாடம்
M.Com பாடநெறி - களனி பல்கலைக்கழகம்
வினைத்திறன் தடை தாண்டல் பரீட்சை - இலங்கை தொழினுட்பவியல் சேவை
உயர் கற்கை நெறிகளுக்கான ஜப்பான் நாட்டின் புலமைப் பரிசில்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப சேவை - ஆட்சேர்ப்பு
அரச வேலைவாய்ப்பு - உதவி கணக்கு பரிசோதகர் (Audit Assistant)
வேலைவாய்ப்பு - நீரியல் வளங்கள் மற்றும் கடற்றொழில் அமைச்சு
தேசிய பாடசாலை இடமாற்றம்
மகாபொல புலமைபரிசு - விண்ணப்ப முடிவு திகதி  நீடிக்கப்பட்டது.
அரச வர்த்தமானி  -  23.02.2018