'
டிசம்பர், 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஆசிரியர்களின் தற்காலிக இடமாற்றக் காலம் நீடிப்பு
இலங்கை தொழினுட்பக் கல்லூரிகளுக்கான மாணவர் அனுமதி 2023
உயர்தர தொழில்துறை பிரிவுக்கு மாணவர்களை அனுமதித்தல்
பாடசாலை மாணவர்களை போதைப் பொருள் பாவனையிலிருந்து விடுவித்தல்
புதிய கல்வி சீர்திருத்தம் நடைமுறைப்படுத்தும் விதம்
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை தொடர்பாக அதிபர்கள், பொறுப்பாசிரியர் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கான அறிவித்தல்
உயர்தரம் கற்பதற்கான புலமைப்பரிசில்
பட்டதாரி ஆசிரியர் போட்டிப் பரீட்சை கட்டணங்களை மீள செலுத்துதல் - தென் மாகாணம்