'
ஏப்ரல், 2023 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கடன் இணக்க சபைத் திணைக்களம்
தேசிய பாடசாலைகளின் இடைநிலை வகுப்புகளுக்கு மாணவர்களை அனுமதித்தல்
தேசிய பாடசாலை ஆசிரிய இடமாற்றம் தொடர்பிலான அறிவிப்பு
பாடசாலைகளுக்கிடையிலான ஓவிய, காணொளி போட்டி
கிரைம் அப்டேட்  - 08 ஏப்பிரல் 2023
பாடசாலை பரீட்சை தவிர்ந்த ஏனைய பரீட்சைகளுக்கான வளவாளர்களை பதிவு செய்தல்
கிரைம்  அப்டேட் -  03 ஏப்பிரல்  2023
தேசிய பாடசாலைகளில் இடைநிலை தரங்களுக்கு (2-4,7-10)மாணவர்களை சேர்த்தல்
தோட்டத் தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகளுக்கான இந்தியப் புலமைப்பரிசில்