'
தேசிய பாடசாலை அதிபர்  வெற்றிடங்களை பூர்த்தி செய்தல்
பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல் (2020/2021 கல்வி ஆண்டு)
புவியியல் ஆசிரியர்களுக்கான உயர்சான்றிதழ் கற்கைநெறி
ஆசிரியர்களுக்கான முதுமாணி கற்கைநெறி (கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம்)
விரிவுரையாளர் பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய கல்வி நிறுவகம்
2020 பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான அறிவித்தல்
BBA (நிகழ்நிலை) பட்டப்படிப்பு 2021- தெரிவுப் பட்டியல்
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 06 செப்ரம்பர் 2021
​நெனச தொலைகாட்சி அலைவரிசை எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
ஆசிரியர் கலாசாலை இறுதிப் பரீட்சைகள் ஒத்தி வைக்கப்படுகின்றன
பொது அறிவு : General Knowledge
பெற்றோர்களுக்கான விழிப்புணர்வு - எச்சரிக்கை பதிவு