'
ஓய்வுதியத் திணைக்களத்தின் அறிவிப்பு (27 நவ 2021)
2021 பாடசாலை கல்வியாண்டு
இலங்கை ஆசிரியர் சேவை பிரமாணக்குறிப்பின் 2 ஆவது திருத்தம்
உயர்தர பௌதீக மாணவர்களுக்கான அறிவிப்பு (2023)
மாணவர்களுக்கான இலவச கல்விச் சேவை (தொலைக்காட்சி மற்றும் தொலைபேசி வாயிலாக)
தரம் 10, 11 வகுப்பு (2021) மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான அறிவித்தல்
கல்வித்துறை அபிவிருத்திச்செயற்றிட்டம் (2020 - 2025)
பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பித்ததன் பின்னர் கற்பிக்கவேண்டிய கற்றல் உள்ளடக்கம் குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் - தரங்கள் 10, 11
கல்விமாணி பட்டக் கற்கை நெறி 2022/25  தேசிய கல்வி நிறுவகம்
பரீட்சைத்திணைக்களத்தின் அறிவித்தல் (உயர்தர பரீட்சை விண்ணப்பம் மற்றும் அழகியல் பாடங்கள்))
ஆசிரியர்களின் பதவியுயர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்தல் (09.11.2021)
வெற்றியாளர் பெயர் விபரம் - ஜய நென போட்டி 4 | 5 | 6