'
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கல்வி  வீடியோக்கள்
அமைச்சரவை  தீர்மானங்கள் (30 ஆகஸ்ட் 2021)
ஆசிரியர்களின் சம்பளம் தொடர்பில் அமைச்சரவை முடிவு
பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான (2020) அறிவித்தல்
நிகழ்நிலையில் 2021 வாக்காளர் இடாப்பில் பெயர்களை சரிபார்த்தல்
கையடக்கத் தொலைபேசி பாவணையும் குழந்தைகளும்
பாடசாலை காலத்தை உறுதிப்படுத்தல் - பல்கலைக்கழக அனுமதி 2020/2021
தரம் 5, உயர்தர பரீட்சை (2021) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி நீடிப்பு
கல்விச் செயற்பாடுகளுக்கான ஜனாதிபதி செயலணிக்கு புதிய உறுப்பினர்கள்
தேசிய சுற்றாடல் கொள்கை வரைவு 2021
இன்றைய வானிலை - 26 ஆகஸ்ட் 2021
​மொரட்டுவ பல்‌கலைக்கழக உளச்சார்பு பரீட்சை பெறுபேறுகள் 2021