'
2020 உயர்தர மீள்திருத்த பெறுபேறுகள் டிசம்பருக்கு முன்
பாடசாலை பரீட்சை திகதிகள் மீள அறிவிப்பு (01 நவம்பர் 2021)
ௐய்வு பெற்ற அரச ஊழியர்களுக்கான அக்ரஹார காப்புறுதியின் புதிய நலன்கள்(01.11.2021)
தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர் இடமாற்றம் தொடர்பில் கல்வி அமைச்சு (1 நவம்பர் 2021)
தரம் 10 - 13 வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன
க.பொ.த உயர்தர தொழில்துறை பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பித்தல் 2021
சட்டக்கல்லூரி நுழைவுப் பரீட்சைப் புள்ளிகள் 2021
நிபுணத்துவர்களிடமிருந்து ஆசிரியர்களுக்கான பெறுமதியான வீடியோக்கள்
ஆசிரியர்களின் மொடியூல் சலுகைக் காலம் மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு நீடிக்கப்பட்டது
நவம்பர் மாத பரீட்சை தினங்கள் 2021 (பரீட்சைத் திணைக்களம்)
சட்டக்கல்லூரிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் 2020
21 ஆம் திகதி பாடசாலை ஆரம்பித்தல் தொடர்பான தென் மாகாண கல்வி அமைச்சின் அறிவித்தல்