'
அரச அலுவலர்களுக்கான விசேட முற்பணம் 2022
வட்டியற்ற கடனுதவித் திட்டம் : 2018/19/20 உயர்தர சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கானது
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டம் வழங்கும் நிறுவனங்கள் & பட்டப்படிப்பு திட்டங்கள்
தரம் 12  (2021) மாணவர்களுக்கான சுபஹ புலமைப்பரிசில் விண்ணப்பம்
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2021: விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளுக்கான விண்ணப்பம்
கல்விசாரா ஊழியர்களின் தற்காலிக இடமாற்றக் காலம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது
மாணவர்கள்,பொதுமக்களுக்காக பஸ் சேவையைப் பெற விண்ணப்பியுங்கள்
பாடசாலை புத்தகங்களை தரவிறக்கம் செய்தல்
 2022 ஜனவரி மாத பரீட்சை திகதிகள்
தேசிய கல்வி நிறுவ வௌிவாரி விரிவுரையாளர் பதவி - உடற்கல்வியியல் பாடம்
2022 இலங்கை சட்டக்கல்லூரி நுழைவுப் பரீட்சை
ஓய்வூதியர்களினது உயிர்வாழ்ச் சான்றிதழ் 2022