'
ஜூலை, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
2021 ஆகஸ்ட் மாத பரீட்சை திகதிகள்
பாடசாலை புள்ளிவிபரவியல் 2020
2020/21 கல்வியாண்டுக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாமல் போன மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்
மத்திய மாகாண வருமான பரிசோதகர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர் விண்ணப்பங்கள் - வடமத்திய மாகாணம்
திறந்த போட்டிப் பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. (SLAS | SLEAS | SLPS | SLSS | SLACS)
இ கற்றல் உள்ளடக்கங்களை தயாரிக்கும் வளவாளர் குழாம்
இலங்கை நிர்வாக சேவை வகுப்பு III (திறந்த) தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர் பட்டியல்
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம் - தமிழ்)
​வேலைவாய்ப்பு - தேசிய கல்வி நிறுவகம்
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 12 ஜூலை 2021
நேர்முகப்பட்டியல் - குடும்பநல உத்தியோகத்தர் பதவி
பொது மற்றும் வங்கி விடுமுறை தினங்கள் 2022
குருகுலம் நேத்ரா கல்வி தொலைகாட்சி நேர அட்டவணை - ஜூலை 2021
பிரதேச செயலம் மற்றும் கிராம சேவகர் பிரிவு
கல்விசாரா ஊழியர்களுக்கான கல்வி அமைச்சின் அறிவிப்பு
ஜய நென போட்டி 6
சுற்று நிருபம் : தரம் 1க்கு சேர்க்கப்படும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 40
க.பொ.த உயர்தர பாடத்தெறிவுகள்
பாடசாலை  அதிபர்களின் அவதானத்திற்கு
தேசிய விளையாட்டுத் தினம்
வீட்டு மட்ட செயற்பாடுகள் மூலம் பிள்ளைகளின் கற்றல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
வருடாந்த ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பம் 2022 மத்திய மாகாணம்
பாடசாலை விண்ணப்பதாரிகளுக்கான அறிவுறுத்தல் : க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021
தனிப்பட்ட விண்ணப்பதாரிகளுக்கான அறிவுறுத்தல் : க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021
க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021 விண்ணப்பம்
க.பொ.த உயர்தர பரீட்சையில் (2020) சித்தியடைந்த ETF அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளுக்கான பண வெகுமதி
தாதியர் பயிற்சி நெறி
W & OP நிகழ்நிலை அட்டையின் நிலை
 சுகாதார முகாமைத்துவ உதவியாளர்சேவையின் தரம் III இற்கு ஆடசேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை
மாணவர்  எண்ணிக்கை 100 இலும் குறைந்த பாடசாலைகள் இம்மாதம் மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ளன.
வட மாகாண ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் (ஆரம்பப் பிரிவு ஆங்கிலம்)