'
அதிபர், ஆசிரியர், ஆசிரிய ஆலோசகர் சம்பள சுற்றறிக்கை
மாணவர்கள் உயர்தர பாடங்களை தெரிவு செய்தல்
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 03 ஜனவரி 2022
தாதியர் பயிற்சி நெறிக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல்
தமிழ் மற்றும் தமிழ் மொழி கற்பித்தலில் சிறப்புக் கலைமாணி - 2022/2023
2020 உயர்தரபெறுபேறு மாற்றமடைந்தவர்கள் மற்றும் நிகழ்நிலையில் விண்ணப்பிக்க முடியாது போனவர்களுக்கான அறிவித்தல்
தொலைகாட்சி நாடகங்களும், பிள்ளைகளும்
HND கற்கைநெறிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
2022 ஆம் ஆண்டில் பாடசாலை மாணவர் வருகை பதிதல்
2021 க.பொ.த உயர்தர புதிய மாணவர்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்தல்
ஜயநென போட்டி இலக்கம் 13 - பாடசாலை மாணவர்களுக்கானது
இலங்கை அதிபர் சேவை ஆட்சேர்ப்பு