'
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 31 ஜூலை 2023
பணம் அறவிட்டு தமது மாணவர்களுக்கு மேலதிக வகுப்பு நடாத்திய ஆசிரியர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று விசாரணை
2023 உயர்தர பரீட்சை விண்ணப்பம்
தேசிய பாடசாலை ஆசிரிய இடமாற்ற அறிவிப்பு 2022
சாதாரண தர பரீட்சை கடமையிலுள்ளவர்களுக்கான அதிபர் நேர்முகத் தேர்வு
வட்சப் மோசடி
கடன் இணக்க சபைத் திணைக்களம்
தேசிய பாடசாலைகளின் இடைநிலை வகுப்புகளுக்கு மாணவர்களை அனுமதித்தல்
தேசிய பாடசாலை ஆசிரிய இடமாற்றம் தொடர்பிலான அறிவிப்பு
பாடசாலைகளுக்கிடையிலான ஓவிய, காணொளி போட்டி
கிரைம் அப்டேட்  - 08 ஏப்பிரல் 2023
பாடசாலை பரீட்சை தவிர்ந்த ஏனைய பரீட்சைகளுக்கான வளவாளர்களை பதிவு செய்தல்