'
பிப்ரவரி, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
எந்திரவியல் விஞ்ஞான தேசிய டிப்ளோமா பாடநெறி
அரச  வேலை வாய்ப்புகள்
க.பொ த சாதாரண தர பரீட்சை தொடர்பான விசேட ஊடக அறிக்கை
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (22 பெப்ரவரி 2021)
க பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை அனுமதி அட்டை திருத்தங்கள்
அதிபர்களுக்கான அறிவித்தல்  : 2020 கல்வியியற் கல்லூரி ஆசிரியர் நியமனங்கள்
கட் அவுட் புள்ளிகள் : தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி தெரிவு (2018 உயர்தரம்)
க.பொ. த சாதாரண தர பரீட்சை 2020 பரீட்சை திணைக்கள அறிவித்தல்
கொவிட் நிலைமைகளின் கீழ் க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை நடாத்தல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்
 W & OP மீள்பதிவு
​மார்ச் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி : பரீட்சைத் திணைக்களம்
அரச கரும மொழி (வாய்மொழிப்பரீட்சை)
இலங்கை பொலிஸ் வேலைவாய்ப்பு
அதிபர்களுக்கான பாடசாலை முகாமைத்துவ கைந்நூல்
கலாநிதி / கல்வியில் தத்துவமானி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (MPhil /PhD) : திறந்த பல்கலைக்கழகம்
பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான லெப்டொப் கடனுதவி(கல்வியாண்டு 2019/2020)
நிகழ்நிலை சான்றிதழ் வழங்கல் பெப்ரவரி 15 வரை இடை நிறுத்தம்
 திருத்தப்பட்ட பரீட்சை நாட்காட்டி (பெப்ரவரி 2021)
பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டு புள்ளிகள் (க.பொ.த சாதாரண தரம் 2020)
மொரட்டுவ பல்கலைக்கழக தகுதிகாண் பரீட்சைகள்
நேர்முகத் தேர்வு : பட்டப்படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி
விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது (குடும்பநல உத்தியோகத்தர் ஆட்சேர்ப்பு))