'
நவம்பர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஓய்வுதியத் திணைக்களத்தின் அறிவிப்பு (27 நவ 2021)
2021 பாடசாலை கல்வியாண்டு
இலங்கை ஆசிரியர் சேவை பிரமாணக்குறிப்பின் 2 ஆவது திருத்தம்
உயர்தர பௌதீக மாணவர்களுக்கான அறிவிப்பு (2023)
மாணவர்களுக்கான இலவச கல்விச் சேவை (தொலைக்காட்சி மற்றும் தொலைபேசி வாயிலாக)
தரம் 10, 11 வகுப்பு (2021) மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான அறிவித்தல்
கல்வித்துறை அபிவிருத்திச்செயற்றிட்டம் (2020 - 2025)
பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பித்ததன் பின்னர் கற்பிக்கவேண்டிய கற்றல் உள்ளடக்கம் குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் - தரங்கள் 10, 11
கல்விமாணி பட்டக் கற்கை நெறி 2022/25  தேசிய கல்வி நிறுவகம்
பரீட்சைத்திணைக்களத்தின் அறிவித்தல் (உயர்தர பரீட்சை விண்ணப்பம் மற்றும் அழகியல் பாடங்கள்))
ஆசிரியர்களின் பதவியுயர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்தல் (09.11.2021)
வெற்றியாளர் பெயர் விபரம் - ஜய நென போட்டி 4 | 5 | 6
2021 ஆம் ஆண்டு கற்றல் நடவடிக்கைள் 2022 மார்ச் 31 வரை
பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான ஆலோசனைக் கோவை 2021
2020 உயர்தர மீள்திருத்த பெறுபேறுகள் டிசம்பருக்கு முன்
பாடசாலை பரீட்சை திகதிகள் மீள அறிவிப்பு (01 நவம்பர் 2021)
ௐய்வு பெற்ற அரச ஊழியர்களுக்கான அக்ரஹார காப்புறுதியின் புதிய நலன்கள்(01.11.2021)
தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர் இடமாற்றம் தொடர்பில் கல்வி அமைச்சு (1 நவம்பர் 2021)