'
மே, 2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் அலுவலர்களின் சம்பளம் குறைக்கப்படமாட்டாது.
சாதாரண தர பரீட்சை (2020)  பெறுபேறுகளின் பகுப்பாய்வு
அரச கரும மொழி தேர்ச்சி கற்கைநெறி அறிவித்தல்
2021 உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் ஜூலையில்
வானொலி அறிவிப்பாளர் விண்ணப்பம் - இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
விவசாய விஞ்ஞானம் மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பிலான பட்டப்படிப்பு
2021 தரம் 5  பரீட்சை சித்தியடைந்த EDCS அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளுக்காக புலமைப்பிரிசில்
2020 க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் (ஜின்னாஹ் புலமைப்பரிசில்)
சாதாரண தர பரீட்சை 2021 -  அனுமதி அட்டைகள்
க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சைகள் தொடர்பில் பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் அறிவித்தல்
தேசிய பாடசாலை ஆசிரிய இடமாற்ற விண்ணப்பம் (மாற்றங்கள் மற்றும் PDF விண்ணப்பம்)