'
மார்ச், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
W & OP மீள் பதிவு செய்கை வழிகாட்டல்
விளையாட்டு கல்வி தொடர்பான கற்கைநெறிகள்
நூலக கற்கை நெறி
திறந்த பல்கலைக்கழக BMS பட்டப்படிப்புக்கான தெரிவுப்பரீட்சைப் பெறுபேறுகள்
புதிய கல்வி சீர்திருத்தம் தொடர்பான கருத்துக்களை முன்வைத்தல்
அரச ஊழியர்களுக்கான தேசிய மொழி தகைமைக மதிப்பீட்டுப் பரீட்சை
விண்ணப்பம் : ஆசிரியர் கல்லூரிகளுக்கு ஆசிரியர்களை  இணைத்தல்
பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில்
ஸ்மார்ட் கற்றல் சாதனங்கள்
வர்த்தமானி பத்திரிகை 19 மார்ச் 2021
ஏப்பிரல் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி
தெரிவு செய்யப்பட்ட கற்கை நெறிகள் : பட்டப்படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி
நிகழ்நிலை விண்ணப்பம் : 2 வருட டிப்ளோமாதாரிகளை ஆசிரியர் சேவைக்கு உள்ளீர்த்தல்
​வௌிநாட்டு மொழி மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
கல்வி முதுமாணி கற்கை நெறி: கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்
தென் மாகாண ஆங்கில ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு : HNDE
உத்தியோகத்தர் நிலை வெற்றிடம் : இலங்கை இராணுவம்
பாடசாலை முகாமைத்துவம் - கற்கைநெறி
முக்கிய அறிவிப்பு : டிப்ளோமாதாரிகளை ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்தல் அறிவிப்பு திருத்தம்
தேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் உதவி விரிவுரையாளர் பதவி விண்ணப்பங்கள்
அமைச்சரவை முடிவுகள் : 08 மார்ச் 2021
தேசிய மாணவச் சிப்பாய் (ஆசிரியர் | அதிபர்)
ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் (தேசிய மற்றும் மாகாண பாடசாலைகள்)
அமைச்சரவை முடிவுகள் : 01 மார்ச் 2021