'
மே, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தொலைகாட்சி கல்வி ஔிபரப்பு
2022 தரம் 1 மாணவர் அனுமதி (விண்ணப்பம் மற்றும் வழிகாட்டல்கள்)
கிராம அலுவலர் பதவி
குருதி நன்கொடை வழங்கலுக்கு முன்பதிவு ​செய்தல்
பல்கலைக்கழக விண்ணப்பம் தொடர்பாக UGC யின் அறிவித்தல் (24 மே 2021))
போக்குவரத்து குற்றங்களை முறைப்பாடு செய்வதற்கான தொலைபேசி மென்பொருள்
பரீட்சைத் திணைக்களத்தின்கைத் தொலை பேசிகளுக்காகமென்பொருள்
நூல் நிலையங்களின் பெயர்பட்டியல் :பல்கலைக்கழன மாணவர் கையேடு
யப்பானிய நாட்டு புலமைப்பரிசில்கள்
பல்கலைக்கழக விண்ணப்பம் தொடர்பாக இன்றைய ஊடக மாநாட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டவை
பல்கலைக்கழக உள்ளீர்ப்பு சம்பந்தமான தௌிவுபடுத்தல்
அதிபர் சேவை வகுப்பு 2 EB பெறுபேறு
தேசிய பாடசாலையில் கடமைபுரியும் கல்விசார் ஊழியர்களின் பிள்ளைகளை அதே பாடசாலைக்கு இணைத்துக் கொள்ளல்.
தொலைக்காட்சி மூல கல்வி (குருகுலம்)
ஆட்சேர்ப்பு : ஊவா மாகாண அரச  சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு
மாணவர்களுக்கான இலவச வீடியோ பாடங்கள்
வர்த்தமானி (07 மே 2021)
பட்டப்பாடநெறிகள் : ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம்
கற்கை நெறியினை  நிறைவு செய்வதற்கான  கால எல்லை : இலங்கை சட்டக்கல்லூரி
பாடசாலைகள் தொடர்ந்து மூடப்படுகின்றது
2020 உயர்தர மாணவர்களின் தனிப்பட்ட பெறுபேற்றினை பெற்றுக் கொள்ளல்
வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள்
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (03 மே 2021)
பரீட்சை கால மாற்றம்
பொதுமக்களுக்கான அறிவித்தல் UGC
பாடசாலைகளுக்கு இணைய வசதி வழங்கல்  தொடர்பான புதிய சுற்றறிக்கை
பாடசாலை கல்விசார் பணிக்குழுவினர் தொடர்பான முக்கிய விடயங்கள்
பாடசாலையில் இருக்கவேண்டிய கல்விசார் பணிக்குழுவினரை நிர்ணயித்தல