'
செப்டம்பர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பல்கலைக்கழக அனுமதி கையேடு (2020 உயர்தம்)
2020 சாதாரண தர அழகியல் பாட (செய்முறை பரீட்சையுடனான) மாணவர்களை உயர்தரத்திற்கு அனுமதிப்பதற்கான சுற்றறிக்கை
கல்விசாரா ஊழியர்களின் வருடாந்த இடமாற்றம் 2022
 இலங்கையில் பாடசாலை கல்வி தொடர்பான தொலைக்கல்வி சுற்றுநிருபம் மற்றும் வழிகாட்டல்
ஜய நெண வினா - ஒன்பதாம் சுற்று
இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் 2021
க.பொ.த உயர்தர பாடத் தெரிவுகள்
2020 க.பொ.த சாதாரண தர பெறுபேற்று  சான்றிதழ்
2020 சாதாரண தர பரீட்சை  பெறுபேறுகள் தொடர்பான பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் அறிவித்தல்
அரச ஊழியர்களின் சம்பள, ஓய்வூதிய தினங்கள் 2022
தேசிய பாடசாலை அதிபர்  வெற்றிடங்களை பூர்த்தி செய்தல்
பல்கலைக்கழகங்களுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல் (2020/2021 கல்வி ஆண்டு)
புவியியல் ஆசிரியர்களுக்கான உயர்சான்றிதழ் கற்கைநெறி
ஆசிரியர்களுக்கான முதுமாணி கற்கைநெறி (கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம்)
விரிவுரையாளர் பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய கல்வி நிறுவகம்
2020 பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான அறிவித்தல்
BBA (நிகழ்நிலை) பட்டப்படிப்பு 2021- தெரிவுப் பட்டியல்
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 06 செப்ரம்பர் 2021
​நெனச தொலைகாட்சி அலைவரிசை எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
ஆசிரியர் கலாசாலை இறுதிப் பரீட்சைகள் ஒத்தி வைக்கப்படுகின்றன
பொது அறிவு : General Knowledge
பெற்றோர்களுக்கான விழிப்புணர்வு - எச்சரிக்கை பதிவு
ஜய நென போட்டி - 08