'
ஏப்ரல், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தரம் ஐந்து புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2020 : மீள்திருத்தப் பெறுபேறு
வட மாகாண ஆசிரிய் ​போட்டிப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன
பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் சேவைகள் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
அரச ஊழியர்களை பணிக்கு அழைத்தல் தொடர்பான சுற்றறிக்கை
பொது அறிவு வினாக்கள் (இலங்கை ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் திறந்த  போட்டிப் பரீட்சை)
அரச கரும மொழி : வாய்மொழிமூல பரீட்சை பெறுபேறுகள் (வகுதி 1)
ஆசிரியர்களுக்கான இதவடிவம்
அனுமதி அட்டை: ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் திறந்த போட்டிப் பரீட்சை
அமைச்சரவை முடிவுகள் 19 ஏப்பிரல் 2021
நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு - தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றம்
சாதாரண தர மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை வினாத்தாள்
திருடப்பட்ட பொருட்களின் இணைய மூல விற்பனை
பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம் : மேல் மாகாணம்
பரீட்சைத் தினங்கள் : மே 2021
வர்த்தமானி (09 ஏப்பிரல் 2021)
நவீன தொலைபேசியும் மாணவர்களும்
கற்கைநெறி : உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு உயர் டிப்ளோமா
இந்திய அரசாங்க புலமைப்பரிசில்கள் 2021
தேசிய மட்ட பாடசாலை ICT சாதனையாளர் போட்டி
பொதுமக்கள் தினம் சம்பந்தமான கல்வி அமைச்சின் அறிவித்தல்
கண் தொடர்பான விழிப்புணர்வு வீடியோக்கள்
வௌிவாரி விரிவுரையாளர் : SLIATE
கற்கை நெறிகள்
இலக்கிய நய பாட வினாத்தாள் கட்டமைப்பு மாற்றம் (சாதாரண தரம்)
புதிய சுற்றறிக்கை : சுரக்‌ஷா மாணவர் காப்புறுதி