'
ஜனவரி, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் :  மாதிரி வினாத்தாள் விடைகளுடன்
 இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழக பட்டப்படிப்புகள்
எண்கணித பரீட்சகர் (க.பொ.த சாதாரண தரம் 2020)
தனியார் வகுப்புகளை மீள திறத்தல் தொடர்பான சுகாதார அமைச்சின் வழிகாட்டல்
அமைச்சரவை முடிவுகள் (25 ஜனவரி 2021)
முன்னோடிப் பரீட்சை : உளவியல் பட்டப்படிப்பு தெரிவுப் பரீட்சை (திறந்த பல்கலைக்கழகம்))
சுற்றறிக்கை : பாடநெறிக்கட்டணத்தின் அரைவாசியினைப் பெற்றுக் கொள்ளல்
நான் ஆசிரியராகக் காரணம் நீங்கள் தான் சேர் (சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை)
ஆசிரிய நியமனப் பாட மாற்றம் தொடர்பான கல்வி அமைச்சின் சுற்றறிக்கை
மேல் மாகாண பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனப் பெயர் பட்டியல்.
க. பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை 2020 விடைத்தாள் மதிப்பீடு
மத்திய மாகாண பரீட்சைகள் (ஆண்டிறுதி மற்றும் முன்னோடிப் பரீட்சை 2020)
க.பொ.த சாதாரண தர (2020) ஆசிரியர்களுக்கான கல்வி அமைச்சின் அறிவித்தல்
தரம் 6 ற்கு மாணவர்களை சேர்த்தல்
பெப்ரவரி மாத பரீட்சை நாட்காட்டி (2021)
அமைச்சரவை முடிவுகள்
2021 ஆம் ஆண்டுக்கான தரம் 1 வகுப்புகளை ஆரம்பித்தல்
தரம் 6 க்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலை (தரம் 5 சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கானது)
இறுதி சந்தர்ப்பம் : அரச கரும மொழி வாய்மொழிப் பரீட்சை
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் சித்திபெற்ற மாணவர்களுக்கான பாடசாலை வெட்டுப்புள்ளிகள்
இலங்கை அதிபர் சேவையிலுள்ளவர்களுக்கான ஆங்கில  மொழி தேர்ச்சிப் பரீட்சை
கல்வியியற் கல்லூரி ஆசிரியர் நியமனப் பட்டியல் (தேசிய மற்றும்  மாகாண பாடசாலைகள்)
பட்டப்பின் கல்வி முகாமைத்துவ டிப்ளோமா பாடநெறி
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (11 ஜனவரி 2021)
வருடாந்த பாடசாலை தவணை அட்டவணை மற்றும் பாடசாலை செயற்பாடுகள் 2021
பரீட்சை நேரசூசி : க.பொ.த சாதாணர தர பரீட்சை (2020)
குடும்பநல உத்தயோகத்தர் பயிற்சிக்காக   ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்
வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரைச் சரிபார்க்கவும்
வட மாகாண அரச வேலைவாய்ப்பு
திருத்தப்பட்ட பாடசாலை நாட்காட்டி 2021