'
ஆகஸ்ட், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான கல்வி  வீடியோக்கள்
அமைச்சரவை  தீர்மானங்கள் (30 ஆகஸ்ட் 2021)
ஆசிரியர்களின் சம்பளம் தொடர்பில் அமைச்சரவை முடிவு
பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான (2020) அறிவித்தல்
நிகழ்நிலையில் 2021 வாக்காளர் இடாப்பில் பெயர்களை சரிபார்த்தல்
கையடக்கத் தொலைபேசி பாவணையும் குழந்தைகளும்
பாடசாலை காலத்தை உறுதிப்படுத்தல் - பல்கலைக்கழக அனுமதி 2020/2021
தரம் 5, உயர்தர பரீட்சை (2021) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி நீடிப்பு
கல்விச் செயற்பாடுகளுக்கான ஜனாதிபதி செயலணிக்கு புதிய உறுப்பினர்கள்
தேசிய சுற்றாடல் கொள்கை வரைவு 2021
இன்றைய வானிலை - 26 ஆகஸ்ட் 2021
​மொரட்டுவ பல்‌கலைக்கழக உளச்சார்பு பரீட்சை பெறுபேறுகள் 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 23 ஆகஸ்ட் 2021
பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும்  வளர்ந்தோருக்கானபோட்டிகள் ( தொழில் வழிகாட்டல் வாரம்)
இணைந்த  சேவை அலுவலர்களின் இடமாற்றம்தொடர்பான விழிப்புணர்வு செய்தி
பட்டதாரி பயிலுனர்களின் (2020) தரவுகளை இணைய முறையில் பெற்றுக்கொள்ளல்
பட்டப்பின்படிப்பு நிகழ்ச்சிகள் - பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
 2021 வாக்காளர் இடாப்பில் பெயர் பதிவு செய்துகொள்ளல்-  தேர்தல் ஆணைக்குழு (23 ஆகஸ்ட் 2021)
பதவி நிலை மற்றும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கணக்காளர் சேவை போட்டிப் பரீட்சை விண்ணப்பதாரிகளுக்கான விசேட அறிவிப்பு
 சிங்களம், ஆங்கிலம் கற்க, கற்பிக்க பெறுமதியான புத்தகங்கள்
ஜய நென போட்டி 7
பாடசாலை விழுமிய கைந்நூல்
கல்வி நிர்வாக சேவை (மட்டுப்படுத்தப்பட்ட) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி
கல்வி முதுமாணிப்பட்டம்
கல்வி இளமாணிப்பட்டம்
வெற்றிடமாகவுள்ள கற்கைநெறிகளுக்கு மாணவர்களை பதிவு செய்தல் - SLIATE
முச்சக்கர வண்டியில் துணைக்கருவிகள் பொருத்துதல் தொடர்பான புதிய ஒழுங்குவிதிகள்
தொலைகாட்சி கல்வி ஔிபரப்பு நேரஅட்டவணை
7 கல்வி தொலைகாட்சி அலைவரிசைகளுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்