'
அக்டோபர், 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தரம் 10 - 13 வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன
க.பொ.த உயர்தர தொழில்துறை பாடப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பித்தல் 2021
சட்டக்கல்லூரி நுழைவுப் பரீட்சைப் புள்ளிகள் 2021
நிபுணத்துவர்களிடமிருந்து ஆசிரியர்களுக்கான பெறுமதியான வீடியோக்கள்
ஆசிரியர்களின் மொடியூல் சலுகைக் காலம் மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு நீடிக்கப்பட்டது
நவம்பர் மாத பரீட்சை தினங்கள் 2021 (பரீட்சைத் திணைக்களம்)
சட்டக்கல்லூரிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் 2020
21 ஆம் திகதி பாடசாலை ஆரம்பித்தல் தொடர்பான தென் மாகாண கல்வி அமைச்சின் அறிவித்தல்
பாடசாலை மீள ஆரம்பிக்க கல்விசார், கல்விசாரா ஊழியர்களை சேவைக்கு அழைத்தல்
ஜயநென - பத்தாம் சுற்று வினா
பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிக்கும் செயற்பாட்டுக்கு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களை உளவியல் ரீதியில் தயார்படுத்தும் வேலைத்திட்டம்
உயர்தர தொழினுட்பவியல் துறையில் கற்கும் மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் 2021
உயர்தர மாணவர்களுக்கான வெக்சின் வழங்கப்படும் இடங்கள் (கொழும்பு மாவட்டம்)
ஒன்லைன் கேம்ஸ் விபரீதங்கள்
பாடசாலை பரீட்சை புள்ளிவிபரவியல்
மேலதிக மொழி விருத்தி டிப்ளோமா நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2021
கல்வி முதுமாணி பாடநெறி 2021/2023 - தேசிய கல்வி நிறுவகம்
வர்த்தமானி - 08.10.2021
இலங்கை திறந்த பல்கலைக் கழகத்தின் பொதுப்பட்டமளிப்பு 2021.
போட்டிப் பரீட்சைகளுக்காக விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது
க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை 2020 -  பெறுபேறு மீள்திருத்தத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை
SLIATE மாணவர்களுக்கு லெப்டொப் வாங்குவதற்கான வட்டியுடன் கூடிய கடனுதவி
க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை 2020 பெறுபேறு மீளாய்வு விண்ணப்பம்
செயல்நிலை ஆய்வுகள்
உயர்தர தொழில்துறை பிரிவுக்கான விண்ணப்பம் 2021
அமைச்சரவை முடிவுகள் (05.10.2021)
 2021 வருடாந்த இடமாற்றத்திற்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் பெயர் பட்டியல் - கல்விசாரா ஊழியர்கள்
பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பித்தல்
குடும்பநல உத்தியோகத்தர் நேர்முகத் தேர்வு
பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன
ஒக்டோபர் மாத பரீட்சை தினங்கள் 2021
கல்வி முதுமாணி பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2021/2022 - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்
 அரசாங்க சேவையினை வழமையான முறையில் கொண்டு நடாத்துதல் சுற்றறிக்கை (01 ஒக் 2021)