'
2022 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஆசிரியர்களின் தற்காலிக இடமாற்றக் காலம் நீடிப்பு
இலங்கை தொழினுட்பக் கல்லூரிகளுக்கான மாணவர் அனுமதி 2023
உயர்தர தொழில்துறை பிரிவுக்கு மாணவர்களை அனுமதித்தல்
பாடசாலை மாணவர்களை போதைப் பொருள் பாவனையிலிருந்து விடுவித்தல்
புதிய கல்வி சீர்திருத்தம் நடைமுறைப்படுத்தும் விதம்
தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை தொடர்பாக அதிபர்கள், பொறுப்பாசிரியர் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கான அறிவித்தல்
உயர்தரம் கற்பதற்கான புலமைப்பரிசில்
பட்டதாரி ஆசிரியர் போட்டிப் பரீட்சை கட்டணங்களை மீள செலுத்துதல் - தென் மாகாணம்
உயர்தர பரீட்சைக்கு மாணவரின் வரவு 80 % மீண்டும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது
இம்முறை புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கு அனுமதி அட்டை இல்லை
ஆசிரியர் மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள்
பரீட்சைத் திணைக்களத்திலிருந்து பெறுபேற்று சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல்
ஹோமியோபதி மருத்துவ பட்டதாரி புலமைப்பரிசில் 2023
முன் பிள்ளை பருவ விருத்தி டிப்ளோமா பாடநெறி - 2023
பொதுத் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பப் பரீட்சை (GIT)
கல்விமாணி கற்கைநெறிக்கு பதிவு செய்தல் (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)
கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கான அறிவிப்பு
2023 ஆம் ஆண்டுக்கான பாடசாலை புத்தகங்களின் மீள் பயன்பாடு
விடைத்தாள் திருத்தும் பணி - தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை 2022
முகநூல் பெண்களுக்கான முக்கிய பதிவு
செய்முறைப் பரீட்சை - 2021 சாதாரண தரம்
அகில இலங்கை பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டி 2022
விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் வீரர்களுக்கான உயர்கல்வி புலமைப்பரிசில் திட்டம்
ஆரம்பப் பிரிவு ஆசிரியர்களுக்கான அழகியல் டிப்ளோமா பாடநெறி
கெடட் அலுவலர்களாக பட்டப்படிப்பை தொடர விண்ணப்பித்தல் - ஜோன் கொத்தலாவல பல்கலைக்ககழகம்
கொத்தலாவல பல்கலைக்கழக அனுமதி
2021 உயர்தர பரீட்சையில் பல்கலைக்கழக விண்ணப்பத்துக்கு தகைமை பெற்றோர்
EPF தெதாடர்பான அறிவித்தல்
கல்வியியற் கல்லூரி பயிலுனர்களுக்கு 10 000 மாதாந்த கடன் தொகை
பாடசாலை சுற்றறிக்கைகள் திருத்தம் தொடர்பில் ஆலோசனை கோரல்
2021 உயர்தர செய்முறைப் பரீட்சை
அமைச்சரவை முடிவுகள் (15 ஆகஸ்ட் 2022)
ஆகஸ்ட் 15, 2022 தொடக்கம் பாடசாலை நடைபெறும் விதம்
பல்கலைக்கழக அனுமதி விண்ணப்பத்திற்கு தேசிய அடையாள அட்டை கட்டாமாகும்
திருத்தப்பட்ட மின்பட்டியல் கட்டணங்கள்
2021 உயர்தர மாணவர்களின் பாடசாலை காலத்தை உறுதி செய்தல்
பகுப்பாய்வாளர் பதவி - ஜனாதிபதி செயலகம்
2021 உயர்தர செய்முறை பரீட்சைக்கு  தோற்ற முடியாத மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்
அமைச்சரவை முடிவுகள் - 01 ஆகஸ்ட் 2022